A gazdaság energia vasút versenyképesség témájú posztok először az antaldaniel.blog.hu hivatalosabb blogon jelennek meg, minden egyéb csak itt. Van facebook és twitter oldal is.

2008. március 15.

Idén is aktuális - a 12 pont saját szavakkal leírva

Pest város közössége nevében az alulírottaknak arról van szerencséjük értesíteni a hivatalosan a magyar nemzetet, hogy azt a reformot, aminek kivívása más országokban a polgárok vérébe került, Budapesten 24 óra alatt békés és törvényes úton, törvénytisztelő egyetértésben sikerült kivívni. Amikor a városi önkormányzat értesült arról, hogy a város polgárai és más lakosai nyílt ülésen szeretnék megvitatni napjaink komoly politikai fejleményeit, a tanácstermek évszázadok óta bezárt ajtait 1848. március 15-én három órakor a nép előtt megnyitotta. Miután aaz önkormányzat tagjai megértették a nép azon törvényes kívánságait, amelyet már korábban is nagyobb részt maguk is hazafiasan képviseltek, azokat egy szívvel és közös akarattal magáévá tette. Sőt, azt a tizenkét pontot, aminek nagyrészét a nemzet már az 1790-es Országgyűlés óta is annyiszor sürgetett, a jelenlegi országgyűléshez intézett petíció formájában aláírta.

A nemzet a következőket óhajtja:

1. Sajtószabadság, a cenzúra eltörlése.
2. Felelős kormány Budapesten.
3. Évenként összeülő Országgyűlés Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőség származásra és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül.
5. Honvédség.
6. Közteherviselés.
7. Az úrbéri, feudális függelmi viszonyok megszüntetése.
8. A bíróságokon és a választásokon mindenki legyen egyenlő.
9. Legyen Nemzeti Bankunk.
10. A katonaság esküdjön föl az Alkotmányra. A magyar katonákat ne lehessen külföldön bevetni, az itt állomásozó külföldieket vigyék el tőlünk.
11. Engedjék szabadon a politikai meggyőződésük miatt bebörtönzötteket.
12. Egyesüljünk Erdéllyel.

Ezt követően az önkormányzat két határozatot hozott. Először is arról döntöttek, hogy Pest város küldöttei a fenti, közkívánatra elfogadott követeléseket terjessze az Országgyűlés elé, őfelségét, a hódolva szeretett uralkodót pedig kérjék meg, hogy az Országgyűlés székhelyét minél előbb tegye át Pestre. Másrészt a közgyűlés az alulírott választmány tagjait azzal bízta meg, hogy intézkedjen célszerűen a rend fenntartásáról, és a közgyűlés határozatainak szerezzen érvényt.

Link: Tavalyi bejegyzés

Nincsenek megjegyzések: